Astrologische tekens zijn geen sterrenbeelden

Wat de boekskes je vergeten te vertellen ... astrologische tekens zijn geen sterrenbeelden

over het verschil tussen een (astrologisch) teken en een (astronomisch) sterrenbeeld

Veel onrust in mijn mailbox, n.a.v. een recent verschenen artikel in DeMorgen Waarom uw sterrenbeeld waarschijnlijk verkeerd is (26/5/2016). De verontrusting is begrijpelijk, maar niet nodig. Het artikel werd geschreven uit onschuldige ‘onwetendheid' over het onderscheid tussen een ASTROLOGISCH TEKEN en een ASTRONOMISCH STERRENBEELD. Het is geen sinecure om deze complexe materie neer te pennen op een 2D-vel papier, maar ik ga toch een poging ondernemen om het zo kort en bondig mogelijk uit te leggen.

'n stukje TIJD vs. 'n stukje RUIMTE

Kort gezegd komt het hier op neer. Een astroLogisch teken heeft NIETS met afzonderlijke sterren, noch sterrenbeelden te maken! Het is niet meer dan een stukje TIJD van de jaarlijkse omloopbaan die onze aarde rond de zon trekt. Het vertegenwoordigt aards / grofstoffelijk / planetair bewustzijn. 


Afzonderlijke sterren en sterrenbeelden daarentegen situeren zich verder de ruimte in, voorbij ons zonnestelsel, en dus voorbij het aards / grofstoffelijk / planetair bewustzijn. Sterrenlicht is veel fijnstoffelijker en dus kosmischer van aard. Een verzameling van sterren vormt een astroNomisch sterrenbeeld, en is niets meer dan een stukje RUIMTE


Een astrologisch teken vergelijken met een astronomisch sterrenbeeld is hetzelfde als appelen met peren te willen vergelijken. Moeilijk dus. Het zijn twee polen van eenzelfde essentie waarbij de ene niet zonder de ander bestaat, en de ander niet zonder de ene. Net zoals Geest en Materie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is alleen de frekwentie waarop Geest (lees; BewustZijn) trilt die verschilt. 


De scheiding tussen astronomie en astrologie is de oorzaak van de huidige spraakverwarring. De 'horoscoop' die je leest in tijdschriften is dus NIET je sterrenbeeld, maar dient correcter benoemd te worden als je Astrologisch Teken. En om nog vollediger én preciezer te zijn; je Astrologisch Zonneteken.  En waarom juist zonneteken? Omdat je meer bent dan je zon (en dus je zonneteken) alleen. Er is ook nog de maan, mercurius, venus, mars, jupiter, saturnus, uranus, neptunus, pluto, cheiron en nog ontelbaar veel andere asteroïden die allemaal in één van de twaalf astrologische tekens gelezen kunnen worden.

Astrologisch Teken - 'n stukje TIJD

Om te begrijpen wat een astrologisch teken precies is, hebben we slechts twee spelers nodig;  de Aarde de Zon, en hun jaarlijkse verhouding/beweging tot elkaar. De aarde draait rond de zon en neemt daarvoor een jaar de ‚tijd’. Echter, vanuit de aarde gezien ‘lijkt’ het alsof het de zon is die voortbeweegt. Het ‘schijnbare’ jaarlijkse pad dat ze hierbij omschrijft (een cirkelbaan van 360°) is de zonnebaan, of ecliptica. Je ziet, tot dusver geen sprake van sterren, noch sterrenbeelden. Zelfs niet in het verste sterrenlicht, buiten natuurlijk dat van onze eigen centrale en alles-leven-gevende ster, de zon.

De vier belangrijkste tijdingen of wendingen (jaargetijden of seizoenen) zijn: 


 • het begin, de lente equinox (gelijke nacht/gelijke nacht), 21 maart op 0° (daarom ook wel ‚logischerwijs’ het lentepunt genoemd)
 • de zomerzonnewende, 21 juni, op 90° (ten opzichte van het lentepunt).
 • de herfstequinox (gelijke nacht/gelijke nacht), 21 september, op 180° (tegenover het lentepunt)
 • de winterzonnewende, 21 december, op 270° (ten opzichte van het lentepunt)


Dit is de ecliptica verdeeld in vier ‚sectoren’, ‘tijdzones’ of (jaarge)tijdingen’.


Neem dit een stapje verder, en verdeel de 360° ecliptica nu in twaalf gelijke sectoren, tijdingen of in mathematische taal ook wel booglengten genoemd. Dit is wat de Grieken als eersten deden. Zij registreerden heel minutieus de jaarlijkse aarde-zon-beweging en noemden deze twaalf 'tijdzones' zonnemaanden of ook wel zonnehuizen (solar houses); het ‘huis’ waar de zon gedurende een bepaalde tijd van het jaar (een maand) in ‘verblijft’. Men had er voor kunnen kiezen deze zonnehuizen bijvoorbeeld te nummeren in romeinse cijfers (zoals een uurwerk), of te letteren naar de eerste twaalf letters van het alfabet, ... 

... maar dat deden ze niet. Ze besloten de twaalf zonnehuizen te noemen naar de sterrenbeelden die zich TOEN (ca. 5e - 1e EVC) ACHTER de ecliptica bevonden, verder in de ruimte dus (zie afbeelding hieronder). Net zoals de  sterrenhemel op de achtergrond van deze pagina. Deze bevindt zich zichtbaar transparant op de achtergrond, maar is niet de tekstruimte zelf. Het zijn twee verschillende ‘lagen’, waarbij de ene (de sterrenhemel en dus de sterrenbeelden) zich ACHTER de ander (tekstruimte, de ecliptica en dus de astrologische tekens) bevindt.

TROPISCHE ZODIAK

En zo kwam men tot wat men de TROPISCHE ZODIAK, bestaande uit twaalf astroLogische TEKENS, is gaan noemen. Een mathematische indeling van de ecliptica (360°) in twaalf gelijke delen (30° elk), waarvan de eerste 30° genoemd werd naar het erachter gelegen sterrenbeeld Aries, maar niet het sterrenbeeld zélf is!!  Echter ... wat toen zo was, is vandaag niet meer. Zoals het artikel correct stelt, ligt vandaag achter het 0° ram punt (i.e. het lentepunt) het sterrenbeeld Pisces (wat een verwijzing is naar het ‚Grotere Tijdperk’ van de Vissen. Elk tijdperk duurt ongeveer 2.150 jr). Dit is het gevolg van het precessiefenomeen. Maar dat is weer een ander (complex) verhaal.


Zo gebeurde het dus dat de twaalf ‚zonnehuizen’ genoemd werden naar de twaalf erachter gelegen sterrenbeelden, maar dus NIET de sterrenbeelden zélf zijn. Het zijn de astrologische tekens geworden, en representeren een tijdsindeling van het zonnejaar in 12 gelijke astrologische zonnemaanden (i.e. een 'tropisch jaar). Vertaald naar de 12 astroLogische TEKENS (of tropische zodiak of de astrologische dierenriem) ziet dit er als volgt uit (binnenring in de afbeelding hieronder): • 0 - 30°: ram
 • 30° - 60°: stier
 • 60° - 90°: tweelingen
 • 90° - 120°: kreeft
 • 120° - 150°: leeuw 
 • 150° - 180°: maagd
 • 180° - 210°: weegschaal
 • 210° - 240°: schorpioen
 • 240° - 270°: boogschutter
 • 270° - 300°: steenbok
 • 300° - 330°: waterman
 • 330° - 360°: vissen
Astrologisch Teken versus Astronomisch Sterrenbeeld

Astrologische Tekens (binnenring) tegen de achtergrond van de Astronomische Sterrenbeelden (buitenring)

Zelf gebruik ik de Latijnse naam wanneer ik het heb over de sterrenbeelden (Aries, Taurus, Gemini, etc.) en de Nederlandse vertaling (ram, stier, tweelingen, etc.) wanneer ik het heb over het astrologisch teken.


Conclusie: je kan dus op je twee oorkes slapen dat je astrologisch zonneteken voor Al-Tijd je astrologisch zonneteken is, blijft en zal blijven. Toch voor wat betreft deze aardse incarnatie. Blijf dus gerust de horoscooprubriek ‘in de boekskes’ lezen als je dat leuk vind. Heb je toch liever een duiding op maat? Mijn zieltje staat paraat.


astrologische tekens zijn geen sterrenbeelden

MEER ASTRO WEETJES ?

klik hier

astrologische tekens zijn geen sterrenbeelden